The most fashionable GUCCI Outlet Online
Co chcesz zaatwi w gminie?
newsletter
Chcesz by informowany na bieco o nowociach w serwisie - wpisz swj email
na skrty

aktualnoci

wicej aktualnoci

Gospodarka komunalna
Z A Ś W I A D C Z E N I E
2013-12-06
GR. 6233. 5. 2013 Na podstawie art. 9b, w związku z art.9c i 9d ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 391), Wójt Gminy Korycin informuje o...

więcej

aktualności
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
2013-06-14
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.) w...

więcej

aktualności
SER KORYCIŃSKI SWOJSKI
2012-08-10

"Ser koryciński swojski" będzie chroniony w całej Unii Europejskiej. Znalazł się w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Rozporządzenie ukazało się właśnie w dzienniku Urzędowym Unii...

więcej

aktualności
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KORYCIN
2012-04-18
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Korycin na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 znajduje się w pliku do pobrania Plik do pobrania: Program Ochrony...

więcej

aktualności
LINK NA STRONĘ INFORMACJI O ŚRODOWISKU.
2011-12-01
Wszelkie informacje o środowisku i decyzje o warunkach zabudowy znajdują się na stronie internetowej pt. "WYKAZ Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku" (linki do stron)

więcej

Atrakcje
SER KORYCIŃSKI „SWOJSKI”
2011-06-03
Ser Koryciński „Swojski” Historia Ziemia Korycińska przez wieki była pograniczem polsko-jaćwiesko-litewskim. Zakończenie wojen z Krzyżakami, reformy królowej Bony i unia polsko-litewska umożliwiły szybką kolonizację...

więcej

aktualności
WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY KORYCIN
2011-03-16

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY KORYCIN W VI KADENCJI (LATA 2011-2014)

1. Stanisław Lengiewicz - Aulakowszczyzna
2. Artur Rykaczewski - Białystoczek
3. Marcin Ziniuk - Bombla
4. Mieczysław...

więcej

aktualności
MIROSŁAW LECH OBJĄŁ URZĄD WÓJTA GMINY KORYCIN
2010-12-21
Mirosław Lech złożył 1 grudnia 2010r. przed Radą Gminy Korycin uroczyste ślubowanie i w ten sposób oficjalnie objął urząd Wójta Gminy Korycin na kolejną 4-letnią kadencję przypadającą na lata 2010 – 2014. Pan Mirosław Lech funkcję Wójta Gminy...

więcej

turystyka
O GMINIE
2009-07-23
Gmina Korycin to urokliwy teren wtulony między Puszczą Knyszyńską , a Biebrzański Park Narodowy . Jej powierzchnia wynosi 117 km 2 , a liczba mieszkańców 3623 . Administracyjnie jest to województwo podlaskie i powiat sokólski. Gmina ma wiele...

więcej

aktualności
OŁOSZENIE
2008-07-03
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. w Bialymstoku, Zaklad sieci Białystok Teren informuje, że z dniem 1 lipca 2008r. przestaje funkcjonowac Posterunek Energetyczny Janów. Poniżej podajemy telefony, pod którymi można uzyskac wszelkie informacje zwiazane z...

więcej

Gminny ośrodek kultury
WŁASNA STRONA INTERNETOWA GOKSIT
2007-08-17
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie posiada własną stronę internetową - (link do strony) http://www.goksitkorycin.pl...

więcej

aktualności
AKTUALNE NUMERY SERWISÓW INFORMACYJNYCH TP
2005-11-22
Nazwa serwisu .......... Aktualny numer .......... Poprzedni numer Biuro numerór tp .......... 118 913 .......... 913 Informacja miejska tp .......... 9491 ..........911 Biuro zleceń tp...

więcej

aktualności
JUŻ ZAREJESTROWANY
2005-09-22
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19 września 2005 roku - na Listę Produktów Tradycyjnych - został wpisany w kategorii sery i inne produkty mleczne Ser Korycinski "Swojski" (woj. podlaskie). Więcej informacji znajduje się na stronie...

więcej

aktualności
NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
2005-09-14
9 września odbył się V (piąty) wojewódzki finał konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo". Organizatorem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Tegoroczną edycję konkursu patronatem...

więcej

aktualności
LIST OTWARTY
2005-09-06
Przez teren gminy Korycin wiedzie około 20 km drogi krajowej Nr 8. Od kilkunastu lat mówi się o jej przebudowie, o docelowym przebiegu, czy to jako Via Bałtica, czy droga ekspresowa. Miliony złotych wydano na konferencje, koncepcje, studia, oceny...

więcej

aktualności
CERTYFIKAT DLA ZRZESZENIA PRODUCENTÓW SERA KORYCIŃSKIEGO - SER KORYCIŃSKI SWOJSKI
2005-08-03
Trzeciego lipca 2005 roku Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich w Suwałkach - właściciel Marki Produkt Lokalny Euroregionu Niemen "CZYM CHATA BOGATA...", po zasięgnięciu opinii Kapituły Marki powołanej do oceny tradycyjnych produktów spożywczych...

więcej

Informacje ogólne
INFORMACJE O GMINIE
2004-12-28
Gmina Korycin położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie sokólskim w odległości 45 km na północ od Białegostoku i graniczy z następującymi gminami: miastem i gminą Suchowola, gm. Janów, gm. Jasionówką miastem i gmina Czarna...

więcej

OGŁOSZENIE
2014-04-17

O g ł o s z e n i e

Gmina Korycin informuje, że 1 kwietnia 2014r. przystąpiła do realizacji projektu pt.,,Pogranicze ...

więcej

INFORMACJA
2014-04-14
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu...

więcej

OBWIESZCZENIE
2014-04-14
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 8 kwietnia 2014 r. o numerach oraz granicach...

więcej

GODZINY OTWARCIA POCZTY POLSKIEJ S.A. W KORYCINIE
2014-02-28
Region Sieci w Białymstoku informuje, iż od dnia 1 marca 2014 r. Filia Urzędu Pocztowego Suchowola w Korycinie będzie pracowała w godzinach 09:30 - 14:30...

więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
2014-02-28
W związku zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014 r. (Dz. U 2014 poz. 7) zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Dyrektor Przedszkola w Korycinie informuje, że od 17 marca...

więcej

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORATA WETERYNARII
2014-02-27
Rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

więcej

INFORMACJA
2014-02-06
Związek Gmin "Kumiałka-Biebrza" informuje, że na terenie gmin: Korycin i Janów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014: - odławianiem bezdomnych psów zajmuje się schronisko GREEN HOUSE, Krzeczkowo 63 k. Moniek...

więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
2014-01-30

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji...

więcej

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KORYCIN
2014-01-15
INFORMACJA Informujemy, że na terenie gmin członkowskich Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" odpady odbierać będzie PPUH Czyścioch Sp. z o.o. z Białegostoku. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do biura Związku Gmin -

więcej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WSPIERA OSP
2013-07-15
W dniu 4 lipca 2013 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w wysokości 3 000 złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Korycin....

więcej

ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KUMIAŁKA-BIEBRZA
2013-06-28
ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach bądź workach następujących frakcji odpadów: 1. PAPIER I TEKTURA to m.in.:  opakowania z papieru lub...

więcej

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORYCIN
2013-06-19
INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORYCIN W 2013 r. Informuje się, że w dniu 05 czerwca 2013 roku Gmina Korycin podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony...

więcej

REALIZACJA PROJEKTU: „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III NA TERENIE GMINY KORYCIN W ROKU SZKOLNYM 2012/2013”
2013-02-18

W Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Korycinie w roku szkolnym 2012/2013 realizowany jest projekt: „Indywidualizacja nauczania w...

więcej

GMINA KORYCIN WYRÓŻNIONA „PERŁĄ SAMORZĄDU 2012”
2013-01-21
17 stycznia 2013r. w Warszawie w Pałacu Prymasowskim w trakcie gali finałowej zostały ogłoszone wyniki rankingu „Perły Samorządu 2012”. Wśród wyróżnionych 15 gmin z kraju, w kategorii gmina wiejska znalazła się również Gmina...

więcej

INFORMACJA GDDKIA
2012-11-05
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych...

więcej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WSPIERA OSP
2012-08-22
W dniu 17 sierpnia 2012 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Korycin wsparcia finansowego w wysokości 10 000 złotych na zakup sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie należącej do...

więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA
2012-03-15

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KORYCIN z dnia 15 marca 2012 r.

Na podstawie art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów...

więcej

WÓJT GMINY KORYCIN - ODEBRAŁ CERTYFIKAT WYRÓŻNIENIA EFQM
2011-12-02
Urząd Gminy Korycin otrzymał wyróżnienie „Zaangażowanie w Doskonalenie” (Commited to Excellence) za wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego pn....

więcej

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
2011-06-21
DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną

INFORMACJA: Urząd Gminy Korycin tel. 85 722 91 95; 85 722 91 81; fax. 85 722 91 80

więcej

INWESTYCJE GMINNE Z PROW NA LATA 2007-2013
2011-05-06
Gmina Korycin realizuje następujące inwestycje w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 1) W ...

więcej

INFORMACJA
2011-04-18

Gmina Korycin informuje, iż rozpoczęła realizację projektu pt.”Zabytki Królewskiego Korycina” w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Znalezienia i...

więcej

OGŁOSZENIE
2010-10-18

We wrześniu 2010 roku oddano do użytku inwestycję pt."Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie", współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach...

więcej

INFORMACJA
2010-02-24
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce (adres: http://psse-sokolka.pbip.pl - strona główna podmiotu -...

więcej

OGŁOSZENIE
2009-12-08

30 listopada 2009 roku Gmina Korycin – Lider projektu wraz z Gminą Suchowola – Partner projektu zakończyła rzeczową realizację projektu realizowanego od 26...

więcej

OGŁOSZENIE
2009-10-01

Edukacja Przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin W marcu 2009r. w ramach konkursu numer 1/POKL/9.1.1/09 w ramach Poddziałania 9.1.1...

więcej

OGŁOSZENIE
2009-09-11

Od 26 czerwca 2009 roku Gmina Korycin wraz z Gminą Suchowola rozpoczęła realizację projektu „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,...

więcej

OGŁOSZENIE
2009-06-30

Od 26 czerwca 2009 roku Gmina Korycin wraz z Gminą Suchowola rozpoczęła realizację projektu „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”,...

więcej

OGŁOSZENIE
2009-06-23

Od 28 maja 2009 roku Gmina Korycin rozpoczęła realizację projektu „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie”,...

więcej

ZNAK PROMOCYJNY ZIELONE PŁUCA POLSKI
2007-11-21
Gminie Korycin został nadany akt znaku promocyjnego "Zielone Płuca Polski". W/w znak gmina Korycin ma prawo używać na drukach, materiałach firmowych, obiektach użyteczności publicznej, środkach transportu oraz publikacjach i znakach...

więcej

KORYCIN LIDEREM POLSKIEJ EKOLOGII - 2004
2005-06-15
W wydaniu dwumiesięcznika biuletynu specjalistycznego branży ekologicznej pt. "Ekologia" Nr 3/29/2005r.,opisano działania realizowane na rzecz ekologii w Gminie Korycin w latach 2002 - 2004....

więcej

WYRÓŻNIENIE WRÓT PODLASIA
2005-03-22
Strona internetowa Urzędu Gminy Korycin otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego za najlepszą niekomercyjną witrynę internetową regionu....

więcej

GMINA KORYCIN-LIDEREM POLSKIEJ EKOLOGII
2005-01-20
20 grudnia 2004 roku Gmina Korycin otrzymała tytuł Lidera Polskiej Ekologii w kategorii gmina wiejska za działania na rzecz ochrony środowiska w latach 1992 - 2004. Nagroda została przyznana przez Ministra Środowiska. W czasie...

więcej

GMINA KORYCIN W PROGRAMIE EDUKACYJNYM - GDY NIE MA PRZEDSZKOLA
2004-12-28
Program „Gdy nie ma przedszkola” (zwany w skrócie GNP) jest realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Powstał w 2001 roku w odpowiedzi na pogłębiające się zaniedbania dotyczące edukacji małych dzieci w Polsce....

więcej

KORYCIN GOŚCINNY
2004-10-28
„Tutaj jest gościnność , wszystkiego do syta… Przyjedź Zobacz! Nowy Świat” Ci którzy skorzystali z tej oferty, przekonali się o wyjątkowości tejże gminy i jej mieszkańców. Wiemy, że w dzisiejszych czasach, żeby cos zyskać...

więcej

NAGRODA - PERŁY 2004 ZA SER KORYCIŃSKI SWOJSKI
2004-10-26
W dniu 8 października 2004 roku o godzinie 15-tej w Poznaniu podczas Uroczystego finału IV Edycji Krajowego Konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" Państwo KRYSTYNA i ANDRZEJ ŁUKASZUK zam. Gorszczyzna 2...

więcej

WYRÓŻNIENIE LIDERA ŚWIATA ENERGII 2004
2004-06-30
Związek Gmin Kumiałka - Biebrza został wyróżniony Liderem Świata Energii - nagrody drugiej edycji konkursu miesięcznika Świata Energii przyznane dla najwibitniejszych osób i firm za osiągnięcia w branży elektronicznej odniesione w ostatnich dwunastu...

więcej

forum dyskusyjne
Wyświetl tematy
Nowa dyskusja
najnowsze komentarze
sonda
Co sądzisz o gminie?
Super
Nic
Kocham Korycin
design by: HOT Multimedia

napisz do nas

Copyright © 2003 Gmina Korycin. Wszelkie prawa zastrzeżone.