Korycin
3°C
Lekki deszcz
wilgotność: 96%
wiatr: 11km/h zach. - płd. zach.
Max: 3 • Min: 3
2°C
Nd
4°C
Pon
7°C
Wt
8°C
Śr
5°C
Czw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

N.271. 5 .2014 Korycin,  12.12.2014 r.   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   Nazwa zadania:  Przygotowanie i wydawanie posiłków w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ciąg dalszy na stronie…

Więcej...

Kolejny zbiornik małej retencji w Gminie Korycin

W listopadzie 2010 roku Gmina Korycin rozpoczęła nabywanie gruntów od rolników indywidualnych, przeznaczonych pod budowę zbiornika małej retencji Szumowo – Olszynka. W sumie kupiono 10,1516 ha za kwotę 205 000,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w roku 2012…

Więcej...

Trwa montaż instalacji solarnych

Z początkiem października 2014 r. rozpoczął się montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Korycin w ramach projektu pt. „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”, dofinansowanego z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Więcej...

Gród w Milewszczyźnie powstał w X wieku

W ubiegłym tygodniu zakończone zostały badania wykopaliskowe na grodzisku w Milewszczyźnie, prowadzone w  ramach projektu pt.”Badania archeologiczne na grodzisku w Milewszczyźnie  zrealizowanego z udziałem środków UE w zakresie małych projektów w ramach działania 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju…

Więcej...

Informacja

I N F O R M A C J A  W Ó J T A   G M I N Y  K O R Y C I N o wdrożeniu Programu „Karty Dużej Rodziny” na terenie Gminy Korycin…

Więcej...